Mattilsynet

En offentlig myndighet

222 henvendelser

(page 9)

Vedlagt er dokument bestilt fra Mattilsynet – sak 2017/240585-16.   Med vennlig hilsen   Marie Svenningsen Personalkonsulent Mattilsynet, h...
Sakstittel: Innsynshenvendelser 4 2017 - Samlesak Saksnr: 2017/202078 Svar på henvendelse om innsyn Vi viser til din henvendelse av 09.11.2017 der...
Sakstittel: Innsynshenvendelser 4 2017 - Samlesak Saksnr: 2017/202078 Svar på henvendelse om innsyn Vi viser til din henvendelse av 09.11.2017 der...
Sak 2017/191162
Svar fra Mattilsynet til Mime den .
Venter på kategorisering.
  Hei! Vedtaket gjelder sak 2017/191162-1, bestilt 15112017.   Med vennlig hilsen   Grethe Sandvold Østlie Seniorkonsulent/koordinator do...
Postliste før 2017
Svar fra Mattilsynet til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Hei, Offentlig journal for nåværende base ligger tilgjengelig her: http://www.mattilsynet.no/ftp/dokumenter/pactrxkf Periode for journalen/basen er 1...
Avslag på innsynshenvendelse av 06.11.2017 Vi viser til din henvendelse av 06.11.2017 der du ber om innsyn i dette dokumentet: 2017/200409-002 Bes...
Hei.   Dette beklager vi. I dette svaret skulle det kun stått «Vi avslår kravet ditt om innsyn». At den neste setningen er kommet med er en feil f...
Departementets vurdering Departementet er enig med Mattilsynet i at opplysningene i dokumentet kan være egnet til å lette gjennomføring av straffbare...
Konklusjon Regionens vedtak datert 9.10.2017 stadfestes. Vedtaket er fattet med hjemmel i offentleglova § 13, jf forvaltningslova § 13 og offentlegl...
Sender på nytt:   Svar på innsynshenvendelse av 12.10.2017   Vi viser til din henvendelse av 12.10.2017 der du ber om innsyn i dette dokumente...
Sakstittel: KVADRATUREN ZOO NILSSEN - Inspeksjon Saksnr: 2017/178209 Svar på innsynshenvendelse av 18.10.2017 Vi viser til din henvendelse av 18.1...
Sakstittel: ZOO-1 ARENDAL AS - Inspeksjon Saksnr: 2017/171252 Svar på innsynshenvendelse av 18.10.2017 Vi viser til din henvendelse av 18.10.2017...
Sakstittel: Innsynshenvendelser 3 2017 - Samlesak Saksnr: 2017/138054 Klage Svar på innsynshenvendelse Vi viser til din henvendelse, 2017/138054...
Sakstittel: Innsynshenvendelser 3 2017 - Samlesak Saksnr: 2017/138054 Klage Oversender etterspurt henvendelse. Din klage går på for sein behandl...
  Svar på innsynshenvendelse av 021017  - Delvis avslag på innsyn: Svar på innsynshenvendelse av 021017  - Delvis avslag på innsyn.DOCX Vedlegg: V...
Sakstittel: Innsynshenvendelser 3 2017 - Samlesak Saksnr: 2017/138054 Svar på innsynshenvendelse Vi viser til din henvendelse av 5.10.17 der du be...
Vi viser til din henvendelse av 02102017 der du ber om innsyn i følgende dokument fra region Midt:   2017/190137-001 I, datert 17.09.2017 - Bekymr...
Sakstittel: Bekymringsmelding Saksnr: 2017/190168 Hallvard Nygård - Svar på innsynshenvendelse av 02102017 - Delvis avslag Vi viser til din henven...
  Hei! Oversender dokument i sak 2017/185396-1, bestilt 02102017.   Med vennlig hilsen   Grethe Sandvold Østlie Seniorkonsulent/koordinat...
Oversikt over aktive rammeavtaler
Svar fra Mattilsynet til GE den .
Vellykket.
Det vises til innsynshenvendelse etter Offentleglova   Mattilsynet har følgende sentrale aktive rammeavtaler pr 13.02.2017:   ·         Arbeids...
Luseskader hos Lerøy og Måsøval
Svar fra Mattilsynet til Daniel den .
Vellykket.
Vi viser til din henvendelse av 22122016 der du ber om innsyn i varsel om vedtak om midlertidig redusert MTB for tre lokaliteter i Frøya. Lokaliteten...
innsyn 2016/198639-003
Svar fra Mattilsynet til Mime den .
Vellykket.
Sakstittel: Innsynshenvendelser 4 2016 - Samlesak Saksnr: 2016/207934 Svar på henvendelse om innsyn Vi viser til din henvendelse av 07.10.2016  de...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?