Mattilsynet

En offentlig myndighet

206 henvendelser

(page 4)

Vi har mottatt dine henvendelser 14.8.18 hvor du ber om innsyn i sak 2012/145575 dok 4 og 6. Beslutning I tråd med henvendelsen gis du innsyn og d...
Viser til din henvendelse 14.8.18 med begjæring om innsyn i følgende dokument: - 2015/256878-003 U, datert 22.12.2015 - TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETT...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Hei! Vi viser til din henvendelse av 28.07.18 der du ber om innsyn i vedlagte dokumenter. Beslutning                                                 ...
  Oversender dokument i sak 2014/77764-2, bestilt 23072018.   Med vennlig hilsen   Grethe Sandvold Østlie Seniorkonsulent/koordinator dokum...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Hei. Prøver igjen. vennlig hilsen Gry Gjerde Team innsynshenvendelser Midt -----Opprinnelig melding----- Fra: Gry Gjerde Sendt: 13. juli 2018 14:53...
Hei!   Oversender følgende dokument bestilt 21062018, Saksnummer 2018/79116 journalpostnummer 1.     Eldrid Halla Inspektør Mattilsynet,...
Svar på innsynshenvending. Vi viser til di henvending av 14.07.2018 der du ber om innsyn i følgande dokument frå region midt: 2017/246447-005, 2017/...
Vi viser til din henvendelse av 13.7.2018 der du ber om innsyn i dette dokumentet fra region midt: 2017/128404-001 Beslutning Du får innsyn i dokumen...
Vi viser til din henvendelse av 13.7.2018 der du ber om innsyn i dette dokumentet fra region midt: 2017/237902-003. Beslutning Du får innsyn i dokume...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Vi viser til din henvendelse av 13.7.2018 der du ber om innsyn i dette dokumentet fra region midt: 2017/262733-002. Beslutning Du får innsyn i dokume...
Vi viser til din henvendelse av 13.7.2018 der du ber om innsyn i dette dokumentet fra region midt: 2017/237902-003. Beslutning Du får innsyn i dokume...
Lønnsnivået i Mattilsynet
Svar fra Mattilsynet til Monica Stensrud den .
Vellykket.
Vedlagt er opplysninger bestilt fra Mattilsynet. – Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode og vedkommende sin nåværend...
06.04.2018 - ***** - Tilsynsrapport hundehold
Svar fra Mattilsynet til Ina F. Åsen den .
Vellykket.
Vi viser til din henvendelse av 20.06.18 der du ber om innsyn i følgende dokument:   2018/76680-002   Beslutning I tråd med innsynshenvendels...
Delvis avslag på innsynshenvendelse av 08.06.2018 - Saksnr: 2017/249032 Vi viser til din henvendelse der du ber om innsyn i dette dokumentet: 2017/2...
Vi viser til din henvendelse av 30.05.18 der du ber om innsyn i følgende dokument:   2016/168081-001   Beslutning I tråd med innsynshenvendel...
08.05.2017 - JOCHEN RATJEN - Inspeksjon - Rapport med vedtak om advarsel
Svar fra Mattilsynet til CS den .
Venter på kategorisering.
Hei Denne epost er svaret på bestilling av innsyn begjært 25.06.2018. Med vennlig hilsen Hege Kristensen førstekonsulent Mattilsynet, Region Ø...
Vi viser til din henvendelse av 22062018 der du ber om innsyn i følgende dokument: 2017/148047-001, datert 21.09.2017 Beslutning Du får innsyn i...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?