Mattilsynet

En offentlig myndighet

182 henvendelser

(page 3)

Hei! Vi viser til din henvendelse av 28.07.18 der du ber om innsyn i vedlagte dokumenter. Beslutning                                                 ...
  Oversender dokument i sak 2014/77764-2, bestilt 23072018.   Med vennlig hilsen   Grethe Sandvold Østlie Seniorkonsulent/koordinator dokum...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Hei. Prøver igjen. vennlig hilsen Gry Gjerde Team innsynshenvendelser Midt -----Opprinnelig melding----- Fra: Gry Gjerde Sendt: 13. juli 2018 14:53...
Hei!   Oversender følgende dokument bestilt 21062018, Saksnummer 2018/79116 journalpostnummer 1.     Eldrid Halla Inspektør Mattilsynet,...
Svar på innsynshenvending. Vi viser til di henvending av 14.07.2018 der du ber om innsyn i følgande dokument frå region midt: 2017/246447-005, 2017/...
Vi viser til din henvendelse av 13.7.2018 der du ber om innsyn i dette dokumentet fra region midt: 2017/128404-001 Beslutning Du får innsyn i dokumen...
Vi viser til din henvendelse av 13.7.2018 der du ber om innsyn i dette dokumentet fra region midt: 2017/237902-003. Beslutning Du får innsyn i dokume...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Vi viser til din henvendelse av 13.7.2018 der du ber om innsyn i dette dokumentet fra region midt: 2017/262733-002. Beslutning Du får innsyn i dokume...
Vi viser til din henvendelse av 13.7.2018 der du ber om innsyn i dette dokumentet fra region midt: 2017/237902-003. Beslutning Du får innsyn i dokume...
Lønnsnivået i Mattilsynet
Svar fra Mattilsynet til Monica Stensrud den .
Vellykket.
Vedlagt er opplysninger bestilt fra Mattilsynet. – Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode og vedkommende sin nåværend...
06.04.2018 - ***** - Tilsynsrapport hundehold
Svar fra Mattilsynet til Ina F. Åsen den .
Vellykket.
Vi viser til din henvendelse av 20.06.18 der du ber om innsyn i følgende dokument:   2018/76680-002   Beslutning I tråd med innsynshenvendels...
Svar på innsynshenvendelse av 06.07.2018 - Saksnr: 2017/146877 Vi viser til din henvendelse der du ber om innsyn i dette dokumentene: 2017/146877-1...
Delvis avslag på innsynshenvendelse av 08.06.2018 - Saksnr: 2017/249032 Vi viser til din henvendelse der du ber om innsyn i dette dokumentet: 2017/2...
Vi viser til din henvendelse av 30.05.18 der du ber om innsyn i følgende dokument:   2016/168081-001   Beslutning I tråd med innsynshenvendel...
08.05.2017 - JOCHEN RATJEN - Inspeksjon - Rapport med vedtak om advarsel
Svar fra Mattilsynet til CS den .
Venter på kategorisering.
Hei Denne epost er svaret på bestilling av innsyn begjært 25.06.2018. Med vennlig hilsen Hege Kristensen førstekonsulent Mattilsynet, Region Ø...
Vi viser til din henvendelse av 22062018 der du ber om innsyn i følgende dokument: 2017/148047-001, datert 21.09.2017 Beslutning Du får innsyn i...
Saksnr: 2017/241048 Svar på innsynshenvendelse av 14.06.2018 Vi viser til din henvendelse av 14.06.2018 der du ber om innsyn i dokument med saksnr...
Saksnr: 2017/241048 Svar på innsynshenvendelse av 14.06.2018 Vi viser til din henvendelse av 14.06.2018 der du ber om innsyn i dokumenter med saks...
  Svar på innsynshenvendelse av 06.06.2018: Svar på innsynshenvendelse av 06.06.2018.HTML MYRE FISKEMOTTAK AS- Tilsynsrapport ifbm gjennomført insp...
  Svar på innsynshenvendelse av 06.06.2018: Svar på innsynshenvendelse av 06.06.2018.HTML Mattilsynet fatter vedtak om om gebyr - lokalitet Skommes...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?