Mattilsynet

En offentlig myndighet

222 henvendelser
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Hei Oversender svar på dokument 2017/70582-001 og -003 som ble bestilt 09.06.2019. Med vennlig hilsen Hege Kristensen førstekonsulent Mattils...
Vi viser til din henvendelse av 25092018 der du ber om innsyn i følgende dokument: Saksnr: 2013/242885-002 Beslutning Vi avslår kravet ditt om in...
Avslag på innsynshenvendelse av 06.02.2018 – 2017/257954-001   Vi viser til din henvendelse av 06.02.2018 der du ber om innsyn i dette dokumentet:...
Avslag på innsynshenvendelse av 06.06.2018 - Saksnr: 2017/263034 Vi viser til din henvendelse av 31.01.2018 der du ber om innsyn i dokumenter med sa...
Avslag på innsynshenvendelse av 03.07.2018 - Saksnr: 2018/30161 Vi viser til din henvendelse der du ber om innsyn i dette dokumentet: 2018/30161-5...
Avslag på innsynshenvendelse av 09.02.2018 - Saksnr: 2018/27443 Vi viser til din henvendelse der du ber om innsyn i dette dokumentet: 2018/27443-001...
Hei, Hallvard Nygård   Du har rett i at merinnsyn alltid skal vurderes, også når det gjelder organinterne dokumenter. Det kom dessverre ikke klart...
Det gis ikke innsyn i sak 2016/184024-006. Dette er et internt dokument og vi gir ikke innsyn ref. off.l. § 14-1.   Med vennlig hilsen   Marie...
Det gis ikke innsyn i sak 2017/193914-004. Dette er et internt dokument og vi gir ikke innsyn ref. off.l. § 14-1.   Med vennlig hilsen   Marie...
Avslag på innsynshenvendelse av 06.11.2017 Vi viser til din henvendelse av 06.11.2017 der du ber om innsyn i dette dokumentet: 2017/200409-002 Bes...
Hei.   Dette beklager vi. I dette svaret skulle det kun stått «Vi avslår kravet ditt om innsyn». At den neste setningen er kommet med er en feil f...
Departementets vurdering Departementet er enig med Mattilsynet i at opplysningene i dokumentet kan være egnet til å lette gjennomføring av straffbare...
Konklusjon Regionens vedtak datert 9.10.2017 stadfestes. Vedtaket er fattet med hjemmel i offentleglova § 13, jf forvaltningslova § 13 og offentlegl...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?