Mattilsynet

En offentlig myndighet

221 henvendelser
  Hei! Oversender dokument i sak 2017/70582-2, bestilt 09062019.   Med vennlig hilsen   Grethe Sandvold Østlie Seniorkonsulent/koordinato...
Vi viser til din henvendelse av 26082019 der du ber om innsyn i dette dokumentet fra region midt: 2014/138789-014, datert 12.09.2017 - Søknadsskjema...
Mattilsynet innvilger dokumentinnsyn Vi viser til din henvendelse av 26082019 der du ber om innsyn i dette dokumentet fra region midt: 2014/138789...
Saksnr: 2018/76875 Svar på innsynshenvendelse av 14.04.2018 Vi viser til din henvendelse av 14.04.2018 der du ber om innsyn dokument med saksnr. 2...
Hei Denne epost er svaret på bestilling av innsyn begjært 16.04.2018.   Med vennlig hilsen Hege Kristensen førstekonsulent Mattilsynet, Regi...
    Hei Denne epost er et svar på bestilling av innsyn begjært 11.07.2019   Med vennlig hilsen   Jade Jensen Førstekonsulent Mattilsy...
Vi viser til din henvendelse av 07072019 der du ber om innsyn i dette dokumentet fra region midt: 2018/99504-1, datert 03.05.2018 Beslutning Du f...
Saksnr: 2018/248861 Svar på henvendelse om innsyn Vi viser til din henvendelse av 07.11.2018 der du ber om innsyn i 2017/91406-001 Beslutning D...
Vi viser til din henvendelse av 15.03.2019 der du ber om innsyn i vedlagte dokument. Det gis delvis avslag i dokumentet, se vedlagte vedtaksbrev. Med...
Vedlagt er dokument bestilt fra Mattilsynet - sak 2018/232790-5. Med vennlig hilsen   Marie Svenningsen Personalkonsulent Mattilsynet, hovedk...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Vi viser til din henvendelse av 11012019 der du ber om innsyn i dette dokumentet fra region midt: 2018/76875-396, datert 26.04.2018 - Svar på: Fores...
Saksnr: 2018/6006 Svar på innsynshenvendelse av 11.01.2019 Vi viser til din henvendelse av 11.01.2019 der du ber om innsyn i saksnr. 2018/6006 – 2...
Saksnr: 2018/54814 Svar på innsynshenvendelse av 11.01.2019 Vi viser til din henvendelse av 11.01.2019 der du ber om innsyn i saksnr. 2018/54814 –...
Saksnr: 2018/80855 Svar på innsynshenvendelse av 11.01.2019 Vi viser til din henvendelse av 11.01.2019 der du ber om innsyn i saksnr. 2018/80855 –...
Svar på innsynshenvendelse av 11.01.2019 – 2013/57335-002 (Saksnr: 2019/71) Vi viser til din henvendelse av 11.01.2019 der du ber om innsyn i dette...
Svar på innsynshenvendelse av 11.01.2019 – 2013/57335-001 (Saksnr: 2019/71) Vi viser til din henvendelse av 11.01.2019 der du ber om innsyn i dette...
Hei Oversender svar på dokument 2018/70100-007 og -009 som ble bestilt 03.01.2019. Med vennlig hilsen Hege Kristensen førstekonsulent Mattils...
Hei Oversender svar på dokument 2018/70100-007 og -009 som ble bestilt 03.01.2019. Med vennlig hilsen Hege Kristensen førstekonsulent Mattils...
Hei Svar på denne henvendelsen ligger vedlagt og ble besvart som du ser under den 23. april 2018.   Med vennlig hilsen Hege Kristensen først...
Svar på innsynshenvendelse av 06.07.2018 - Saksnr: 2017/146877 Vi viser til din henvendelse der du ber om innsyn i dette dokumentene: 2017/146877-1...
Innvilga innsyn Vi viser til di henvending av 28.04.2018 der du ber om innsyn i følgande dokument: 2017/207804-001 Beslutning Du får innsyn i det...
Saksnr: 2017/241048 Svar på innsynshenvendelse av 14.06.2018 Vi viser til din henvendelse av 14.06.2018 der du ber om innsyn i dokumenter med saks...
Vedlagt følger svaret på din innsynshenvendelse.     Lena Wøhni Førstekonsulent   Mattilsynet Innsynsteamet - Region Nord   Tlf: 22 4...
Vedlagt følger svar på din innsynhenvendelse.     Lena Wøhni Førstekonsulent   Mattilsynet Innsynsteamet - Region Nord   Tlf: 22 40 0...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?