Mattilsynet

En offentlig myndighet

120 henvendelser
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
06.04.2018 - ***** - Tilsynsrapport hundehold
Svar fra Mattilsynet til Ina F. Åsen den .
Venter på kategorisering.
Vi viser til din henvendelse av 20.06.18 der du ber om innsyn i følgende dokument:   2018/76680-002   Beslutning I tråd med innsynshenvendels...
Saksnr: 2017/241048 Svar på innsynshenvendelse av 14.06.2018 Vi viser til din henvendelse av 14.06.2018 der du ber om innsyn i dokument med saksnr...
Saksnr: 2017/241048 Svar på innsynshenvendelse av 14.06.2018 Vi viser til din henvendelse av 14.06.2018 der du ber om innsyn i dokumenter med saks...
  Svar på innsynshenvendelse av 06.06.2018: Svar på innsynshenvendelse av 06.06.2018.HTML MYRE FISKEMOTTAK AS- Tilsynsrapport ifbm gjennomført insp...
  Svar på innsynshenvendelse av 06.06.2018: Svar på innsynshenvendelse av 06.06.2018.HTML Mattilsynet fatter vedtak om om gebyr - lokalitet Skommes...
    Fra: Lena Wøhni Sendt: fredag 8. juni 2018 09:06 Til: 'mailto:[Innsyns-e-postadresse #969]' <mailto:[Innsyns-e-postadresse #969]> Emne: Sva...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Delvis avslag på innsynshenvendelse av 08.06.2018 - Saksnr: 2017/249032 Vi viser til din henvendelse der du ber om innsyn i dette dokumentet: 2017/2...
E-post - Innvilget innsyn Vi viser til din henvendelse av 09052018 der du ber om innsyn i følgende dokument: 2018/40589-002, datert 15.02.2018 - R...
  Svar på innsynshenvendelse av 06.06.2018: Svar på innsynshenvendelse av 06.06.2018.HTML Melding om ny primærproduksjon og transport av fiskerivar...
Avslag på innsynshenvendelse av 06.06.2018 - Saksnr: 2017/263034 Vi viser til din henvendelse av 31.01.2018 der du ber om innsyn i dokumenter med sa...
Innvilget innsyn Vi viser til din henvendelse av 23.5.2018 der du ber om innsyn i følgende sak fra region Midt: 17/235718-002 Beslutning I tråd med...
Innvilget innsyn                 Vi viser til din henvendelse av 23.5.2018 der du ber om innsyn i følgende sak fra region Midt: 17/235718-003, 004...
Vi viser til din henvendelse av 30.05.18 der du ber om innsyn i følgende dokument:   2016/168081-001   Beslutning I tråd med innsynshenvendel...
Hei,   Svar på henvendelse om innsyn   Vi viser til din henvendelse av 28. mai 2018 der du ber om innsyn i: -       Sak: LERUM AS AVD FABRIKK...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Sakstittel: Etablering utvidelse TMR- Hjelvik Matfisk AS - Akvakultur landanlegg lokalitet Hjelvik II i Rauma kommune Saksnr: 2016/250859 Innsynshe...
Hei Håkon Norheim   Jeg viser til din innsynshenvendelse 28.03.2018.   Beslutning I tråd med innsynshenvendelsen gis du innsyn i sak 2017/188...
30.06.2017 - MEDLY FOOD - Inspeksjon - Tilsynsrapport
Svar fra Mattilsynet til Magnus den .
Delvis vellykket.
E-post - Innvilget innsyn Vi viser til din henvendelse av 03042018 der du ber om innsyn i følgende dokument: 2017/136418-001 Beslutning I tråd med i...
Sakstittel: Innsynshenvendelser 2 2018 - Samlesak Saksnr: 2018/76875 Svar på henvendelse om innsyn Vi viser til din henvendelse av 06.04.2018 der...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Delvis avslag på henvendelse om innsyn   Vi viser til din henvendelse av 24.04.18 der du ber om innsyn i følgende dokument:   2018/77590-001...
Hei Svar på denne henvendelsen ligger vedlagt og ble besvart som du ser under den 23. april 2018.   Med vennlig hilsen Hege Kristensen først...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?