Lørenskog kommune

En offentlig myndighet

8 henvendelser
Valgprotokoll 2019, Lørenskog kommune
Svar fra Lørenskog kommune til Hallvard Nygård den .
Venter på kategorisering.
Hei,   Viser til innsynsforespørsel vedr. valgstyrets protokoll for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.   Vedlagt finner du protokollene,...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Lørenskog kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Venter på kategorisering.
  Vi bekrefter å ha mottatt Deres henvendelse via e-post. Henvendelsen vil bli videreformidlet til rett instans i kommunen. Henvendelser som krev...
Lønnsnivået i Lørenskog
Svar fra Lørenskog kommune til Monica Stensrud den .
Vellykket.
Hei   Vedlagt finner du informasjonen du ba om innsyn i.   Fortsatt god sommer!   Vennlig hilsen   Ane Kirstine Haugen | seksjonsleder |...
Avviksmelding vold og trusler
Henvendelse til Lørenskog kommune, gjort av Hans-Petter Fjeld. Merknad av Hans-Petter Fjeld den .
Vellykket.
Jeg fikk svar tilsendt per Altinn, så lastet opp dette manuelt i samarbeid med mimesbrønn-administratorer. Svartiden var ikke 31. januar.
HMS handlingsplan
Svar fra Lørenskog kommune til Hans-Petter Fjeld den .
Svært forsinket.
  Vi bekrefter å ha mottatt Deres henvendelse via e-post. Henvendelsen vil bli videreformidlet til rett instans i kommunen. Henvendelser som krev...
Årlige HMSaktiviteter
Svar fra Lørenskog kommune til Hans-Petter Fjeld den .
Svært forsinket.
  Vi bekrefter å ha mottatt Deres henvendelse via e-post. Henvendelsen vil bli videreformidlet til rett instans i kommunen. Henvendelser som krev...
Regnskap og budsjett for Rasta SFO
Svar fra Lørenskog kommune til Hans-Petter Fjeld den .
Vellykket.
Dette er en forsendelse fra Lørenskog kommune. Brevet ligger vedlagt i e-posten.   Vi sender brevet ut kun på e-post, det vil ikke bli ettersendt...
HMS-håndbok
Svar fra Lørenskog kommune til Hans-Petter Fjeld den .
Vellykket.
Til Hans-Petter Fjeld,   Vedlagt følger alle sidene i Lørenskog kommunes HMS-håndbok, konvertert til PDF-format.   Med vennlig hilsen   Kr...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?