Lørenskog kommune

En offentlig myndighet

5 henvendelser
Avviksmelding vold og trusler
Svar fra Lørenskog kommune til Hans-Petter Fjeld den .
Vellykket.
  Vi bekrefter å ha mottatt Deres henvendelse via e-post. Henvendelsen vil bli videreformidlet til rett instans i kommunen. Henvendelser som krev...
HMS handlingsplan
Svar fra Lørenskog kommune til Hans-Petter Fjeld den .
Svært forsinket.
  Vi bekrefter å ha mottatt Deres henvendelse via e-post. Henvendelsen vil bli videreformidlet til rett instans i kommunen. Henvendelser som krev...
Årlige HMSaktiviteter
Svar fra Lørenskog kommune til Hans-Petter Fjeld den .
Svært forsinket.
  Vi bekrefter å ha mottatt Deres henvendelse via e-post. Henvendelsen vil bli videreformidlet til rett instans i kommunen. Henvendelser som krev...
Regnskap og budsjett for Rasta SFO
Svar fra Lørenskog kommune til Hans-Petter Fjeld den .
Vellykket.
Dette er en forsendelse fra Lørenskog kommune. Brevet ligger vedlagt i e-posten.   Vi sender brevet ut kun på e-post, det vil ikke bli ettersendt...
HMS-håndbok
Svar fra Lørenskog kommune til Hans-Petter Fjeld den .
Vellykket.
Til Hans-Petter Fjeld,   Vedlagt følger alle sidene i Lørenskog kommunes HMS-håndbok, konvertert til PDF-format.   Med vennlig hilsen   Kr...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?