Landbruks- og matdepartementet

En offentlig myndighet

4 henvendelser
Hei, Vi viser til eposten under hvor du ber om innsyn i diverse dokumenter relatert til dyrking av hamp i Norge. Vedlagt finner du den ferdigstilte u...
Vi viser til din henvendelse vedrørende innsyn i statsråd Dales kalender hittil i 2017. Vedlagt følger en fil med oversikt over landbruks- og matminist...
Listhaugs kundeliste
Svar fra Landbruks- og matdepartementet til Daniel den .
Delvis vellykket.
Hei Vi viser til den informasjonen som ligger tilgjengelig på Regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statsrad-sylvi-listhaugs-kundeli...
Hei Du ber om innsyn i alle reiseregninger for 2014 og 2015 der kostnadene ifm overnatting har gått ut over statens reiseregulativ, i utlandet og i No...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?