Kunnskapsdepartementet

En offentlig myndighet

8 henvendelser
Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.   Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til [Kunnskapsdepartemente...
Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.   Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til [Kunnskapsdepartemente...
Lønnsnivået i Kunnskapsdepartementet
Svar fra Kunnskapsdepartementet til Mona Olsen den .
Vellykket.
Hei! Jeg viser til din innsynsforespørsel:   Departementsråd Petter Skarheim hadde en årslønn på 1 500 000 ved tilsetting 18. mai 2016, og har n...
Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.   Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til [Kunnskapsdepartemente...
Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.   Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til [Kunnskapsdepartemente...
Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.   Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til [Kunnskapsdepartemente...
SIO Årsrapport 2014
Svar fra Kunnskapsdepartementet til Hans-Petter Fjeld den .
Vellykket.
Sak: 15/2086-17 Studentsamskipnadene Rapportering 2014 Dokument: SIO Årsrapport 2014 Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 17 i sak 15/2086....
Innsyn i dokument om utmelding.no
Svar fra Kunnskapsdepartementet til Vidar Løkken den .
Vellykket.
    Fra: Skjeldal Kristian Sendt: 13. august 2015 09:35 Til: 'mailto:[Innsyns-e-postadresse #18]' Emne: Krav om innsyn i dokument om utmelding.n...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?