Kulturdepartementet

En offentlig myndighet

6 henvendelser
Kulturdepartementet har mottatt e-posten din. Vi vil behandle den så raskt som mulig. Kulturdepartementet har motteke meldinga di. Vi vil behandle d...
Sak: 16/7506-18 Innspill til statsbudsjettet 2018 Dokument: Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan - innspill til statsbudsjettet for 2018 Anmodning om in...
Sak: 16/5479-1 Kommunikasjonsbyrået Kruse Larsen AS - spørsmål om kjøp av kommunikasjonsselskap Dokument: Kommunikasjonsbyrået Kruse Larsen AS - spørsm...
Sak: 16/5295-1 Klage over delvis avslag på dokumentinnsyn Dokument: Klage over delvis avslag på dokumentinnsyn - om utleiesum av lokale Anmodning om i...
Sak: 14/2230-5 Creative Commons om Gramo Dokument: Tribute of Noise - dokument fra Gramo - vederlagsrett Anmodning om innsyn i dokument 5 i sak 14/223...
Vi viser til henvendelse av 12. juli, om innsyn i dokumentene i sak 2010/4854.   Vedlagt oversendes dokumentene i saken.                        ...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?