Kristiansund kommune

En offentlig myndighet

3 henvendelser
Hei, Det er ikke så enkelt å definere "sykehussaken". KSU og HMR har møtt hverandre både i styringsgruppemøter og andre sammenhenger angående vårt fell...
Hei, Vedlagt er link til Kristiansund kommunes reglement for folkevalgte: [1]https://www.kristiansund.kommune.no/tjenester/politikk-og-administrasj...
Databaseskjema for sak- og arkivsystem
Svar fra Kristiansund kommune til Hallvard Nygård den .
Svært forsinket.
Hei Hallvard Jeg jobber med å skaffe deg informasjonen du ønsker innsyn i. Jeg har ikke direkte tilgang til disse dataene, men vil sørge for at levera...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?