Kristiansand kommune

En offentlig myndighet

6 henvendelser
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Kristiansand kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Venter på kategorisering.
Hei Alle reglementer som gjelder for folkevalgte er lagt ut på vår hjemmeside, du finner de her https://www.kristiansand.kommune.no/politikk-og-admini...
Rapport om penetrasjonstest
Svar fra Kristiansand kommune til Harald den .
Venter på kategorisering.
Det vises til Fylkesmannens behandling av klage over avslag på begjæring om innsyn i kommunens saksdokument 201901421 – rapport vedrørende inntrengni...
Lederlønninger i Kristiansand kommune
Svar fra Kristiansand kommune til Herman Langvik den .
Svært forsinket.
Hei.   Viser til mail av 8. juli 2018. Vedlagt følger to vedlegg med hhv oversikt over de to siste rådmenn med årslønn, de to siste øverste adm...
Ut-av-tåka-konferansen 2018
Svar fra Kristiansand kommune til rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
Viser til klage, gjengitt nedenfor. All korrespondanse i forbindelse med innsynskrav, " All korrespondanse kommunens ansatte har hatt i forbindelse me...
Ut-av-tåka i Kristiansand kommune
Svar fra Kristiansand kommune til rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
[1]Dokumentdetaljer   Dokumenttittelen korrigeres til beskrivelse av dokumentets innhold -  Kristiansand kommunes svar til Fylkesmannen, sendt 28...
B. Waldron   Det vises til nedenstående henvendelse av 21. august 2016.  Vedlagt følger dokumenter i sak 201405787.      Grete Gavelstad Ark...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?