Kommunal- og moderniseringsdepartementet

En offentlig myndighet

28 henvendelser
OPPSUMMERING: 1 - ok 2 - ok 3 - ok 4 - ok 5 - ok 6 - ok 7 - ok 8 - ok 9 - ok 10 - ok 11 - ok 12 - ok 13 - ok 14 - ok 15 - ok 16 - ok 1...
Sak: 16/1415-6 Henvendelse kommunereform Dokument: Kildekode til valgsystemet - Use of source code to the Norwegian Internet voting solution - Etterreg...
Hei Monica Stensrud,   Viser til din klage på avslag på innsyn i sak "18/3014-2 invitasjon møte/holde innlegg - initiativ til en styrket satsing p...
Lønnsnivå i KMD Delvis vellykket.
Dette er en automatisk generert e-post. Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig. E-po...
Sak: 16/1375-16 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet Dokument: Svar på nye spørsmål fra Dagbladet Vi viser til Deres begjæ...
Nytt regjeringskvartal
Svar fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Mona Olsen den .
Delvis vellykket.
Sak: 17/3847-21 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet Dokument: Nytt regjeringskvartal - svar på oppdragsbrev Deres begjæring om innsyn i dokument 21...
Sak: 16/974-4 Personalmappe Dokument: Undertegnet lederkontrakt 2017 - Etterregistrert Deres begjæring om innsyn i dokument 4 i sak 16/974 avslås delv...
Innsyn
Svar fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Ole Brum den .
Vellykket.
Vedlegg til 17/590-62 15. Klage på måten regjeringen er valgt på Bakgrunn for klagen Gunnar Grantangen har den 12. september 2017 sendt inn klage t...
  Vedlagt er innsyn i etterspurt informasjon om kompensasjon for merkostnader, der vi har sammenstilt de samlede ekstrautgiftene for kommunene.  ...
Sak: 17/153-14 Sikringsprosjekt - Sikringstiltak i regjeringsbygningene Dokument: Flytting av trikketrasé fra Inkognitogata til Skovveien - Uttalelse...
Kjære Postmottak, Hello KD. Med vennlig hilsen, Olivia Paulsen
Sak: 16/2419-6 Misbruk av grafiske elementer fra designløsningen Blanke Ark Dokument: Svar påstått misbruk av evalgsløsningen Vi viser til Deres begjæ...
Se vedlagte saksdokumenter.           Med vennlig hilsen   Åste Marie Skullerud         Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OS...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?