Klima- og miljødepartementet

En offentlig myndighet

9 henvendelser
DETTE ER SISTE EPOST (4/4).   Klima- og miljødepartementet viser til din innsynsbegjæring av 13. juli 2018.   Vedlagt følger de etterspurte do...
Se vedlagte saksdokumenter. Denne e-posten er sendt på vegne av Klima- og miljødepartementet. Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk [K...
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt i Klima- og miljødepartementet. Med vennlig hilsen Postmottak Klima- og miljødepartementet -----Opprinneli...
Se vedlagte saksdokumenter. Denne e-posten er sendt på vegne av Klima- og miljødepartementet. Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk [K...
Se vedlagte saksdokumenter. Denne e-posten er sendt på vegne av Klima- og miljødepartementet. Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk [Kli...
Krav om at dere følger opp innsynssaker med Norad
Svar fra Klima- og miljødepartementet til Bistandsinnsyn den .
Har ikke informasjonen.
Se vedlagte saksdokumenter. Denne eposten er sendt på vegne av Klima- og miljødepartementet. Vennligst ikke svar direkte til avsender. Dersom du har...
Se vedlagte saksdokumenter. Denne eposten er sendt på vegne av Klima- og miljødepartementet. Vennligst ikke svar direkte til avsender. Dersom du har...
Miljøhensyn ved innførsel av digital radio (DAB) i Norge
Oppfølging sendt til Klima- og miljødepartementet av Gorm Eriksen den .
Har ikke informasjonen.
Kjære NRK, Du har selvfølgelig rett, den gikk til feil organisasjon. Beklager dette. Med vennleg helsing, Gorm Eriksen
Vi viser til forespørsel på epost datert 23. april 2016 om innsyn i Klima- og miljødepartementets (KLD) reiseregninger for 2014 og 2015.   Det ett...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?