Klepp kommune

En offentlig myndighet

6 henvendelser
Valgprotokoll 2019, Klepp kommune
Svar fra Klepp kommune til Hallvard Nygård den .
Trukket tilbake av henvenderen
Dette er eit automatisk svar for å stadfesta at me har motteke e-posten din.   Dersom førespurnaden din er journalføringspliktig, vil denne bli jou...
Valgprotokoll 2019, Klepp
Svar fra Klepp kommune til Hallvard Nygård den .
Vellykket.
VÅR REFERANSE: Saksnr: 16/286-129 Løpenr: 30253/19 Saksbehandlar: Kåre Strand Oversender vedlagte dokument. Med vennleg helsing Kåre Strand SENTR...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Klepp kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
VÅR REFERANSE: Saksnr: 16/286-105 Løpenr: 21003/19 Saksbehandlar: Kåre Strand Oversender vedlagte dokument. Med vennleg helsing Kåre Strand SENTR...
Hei, Dette dokumentet er gjort offentleg på kommunen sine postlister som du kan finne på heimesida. Eg legg ved link: https://www.klepp.kommune.no/ny...
Hei, Dette dokumentet er gjort offentleg på kommunen sine postlister som du kan finne på heimesida. Eg legg ved link: https://www.klepp.kommune.no/n...
Postjournal for 2008 - 2017, Klepp
Henvendelse til Klepp kommune, gjort av Hallvard Nygård. Merknad av Hallvard Nygård den .
Avslått
Saken er klaget inn til Sivilombudsmannen.

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?