Klepp kommune

En offentlig myndighet

4 henvendelser
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Klepp kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
VÅR REFERANSE: Saksnr: 16/286-105 Løpenr: 21003/19 Saksbehandlar: Kåre Strand Oversender vedlagte dokument. Med vennleg helsing Kåre Strand SENTR...
Hei, Dette dokumentet er gjort offentleg på kommunen sine postlister som du kan finne på heimesida. Eg legg ved link: https://www.klepp.kommune.no/ny...
Hei, Dette dokumentet er gjort offentleg på kommunen sine postlister som du kan finne på heimesida. Eg legg ved link: https://www.klepp.kommune.no/n...
Postjournal for 2008 - 2017, Klepp
Henvendelse til Klepp kommune, gjort av Hallvard Nygård. Merknad av Hallvard Nygård den .
Avslått
Saken er klaget inn til Sivilombudsmannen.

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?