Klepp kommune

En offentlig myndighet

1 henvendelse
Postjournal for 2008 - 2017, Klepp
Svar fra Klepp kommune til Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
VÅR REFERANSE: Saksnr: 16/286-76 Løpenr: 469/19 Saksbehandler: Marita Teigen Gamlemshaug Oversender vedlagte dokument. Med vennleg helsing Marita...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?