Klepp kommune

En offentlig myndighet

1 henvendelse
Postjournal for 2008 - 2017, Klepp
Oppfølging sendt til Klepp kommune av Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Klepp kommune, Har ikke hørt mer i saken siden august. Er den oversendt Fylkesmannen? Kan jeg få kopi? Hva er saksnummer hos Fylkesmannen?...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?