Justis- og beredskapsdepartementet

En offentlig myndighet

45 henvendelser
Dekorasjoner - Sivilforsvaret
Svar fra Justis- og beredskapsdepartementet til Anonym den .
Har ikke informasjonen.
Vi viser til vedlagte henvendelse. Nevnte dekorasjoner i Sivilforsvaret administreres av  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Vi b...
Lovdata
Svar fra Justis- og beredskapsdepartementet til Gratis Rettskilder den .
Svært forsinket.
Hei,   Vi viser til deres henvendelse 23. juli 2018 vedrørende innsyn.   Henvendelsen vil bli behandlet så fort som mulig. På grunn av ferieav...
Lønnsnivået i Justisdepartementet
Svar fra Justis- og beredskapsdepartementet til Marte Nilsen den .
Venter på kategorisering.
Hei, det vises til begjæring om innsyn av 8. juli 2018 om lederlønninger mv.   Vedlagt følger oversikt i excel over lønn(søkninger) de to siste øv...
Se vedlagt dokument. Med hilsen Justis- og beredskapsdepartementet   Rusinnsyn Deres ref. Vår ref. 18/3882 - AAS Dato 24.07.2018 Vedrørende...
Hei, Jeg viser til din e-post 6. juli 2018 om avtaler inngått mellom Lovdata og Justisdepartementet 1992-09-11.  Dokumentet har jnr. 91/319-10, men...
Tor Mikkel Waras korrespondanse om narkotika
Svar fra Justis- og beredskapsdepartementet til rusinnsyn den .
Venter på kategorisering.
Se vedlagt dokument. Med hilsen Justis- og beredskapsdepartementet Rusinnsyn <[Innsyns-e-postadresse #841]> Deres ref. Vår ref. 18/2940 - ISV Dat...
Sak: 18/2999-4 Høring - forslag til regler om at Skatteetaten og Tolletaten kan bruke personopplysninger til å utvikle og teste it-system Dokument: Hør...
Dette er en automatisk generert e-post. Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig. E-postm...
Se vedlagt dokument. Med hilsen Justis- og beredskapsdepartementet   Monica Stensrud Deres ref. Vår ref. 18/3137 - EISK Dato 03.07.2018 Klag...
Se vedlagt dokument. Med hilsen Justis- og beredskapsdepartementet   Marte Nilsen Deres ref. Vår ref. 18/3137 - EISK Dato 03.07.2018 Klage o...
Dette er en automatisk generert e-post. Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig. E-postm...
Kjære Siv Bakken Steen, Tusen takk og god sommer. Med vennlig hilsen, Mona Olsen
Personalmappesaken hos JD
Svar fra Justis- og beredskapsdepartementet til Herman Langvik den .
Delvis vellykket.
Se vedlagt dokument. Med hilsen Justis- og beredskapsdepartementet   Herman Langvik Deres ref. Vår ref. 18/2768 - JHE Dato 05.06.2018 Vedrør...
Utsettelse av nasjonale ID-kort
Klage sendt til Justis- og beredskapsdepartementet av Monica Stensrud den .
Delvis vellykket.
Kjære Justis- og beredskapsdepartementet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Just...
Dette er en automatisk generert e-post. Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig. E-postm...
Sak: 18/2999-3 Høring - forslag til regler om at Skatteetaten og Tolletaten kan bruke personopplysninger til å utvikle og teste it-system Dokument: Høy...
Sak: 18/137-69 Diverse innsyn 2018 Dokument: Om UNINETT Norid AS og offentleglova - orientering om at selskapet ikke lenger anser seg omfattet av loven...
JDs tilsyn med stønad
Svar fra Justis- og beredskapsdepartementet til rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
Se vedlagt dokument. Med hilsen Justis- og beredskapsdepartementet   rusinnsyn Deres ref. Vår ref. 18/2942 - MGH Dato 01.06.2018 Begjæring o...
Se vedlagte dokumenter. Med hilsen Justis- og beredskapsdepartementet Utlendingsdirektoratet Postboks 8108 Dep 0032 OSLO Deres ref. Vår ref. 18/2...
Vi viser til innsynsbegjæring med spørsmål om en sammenstilling av opplysninger i elektronisk journal om hvor mange dokumenter Tor Mikkel Wara har se...
Palantir hos JD
Svar fra Justis- og beredskapsdepartementet til Olivia Paulsen den .
Har ikke informasjonen.
Hei, Justis- og beredskapsdepartementet har ikke hatt noen kontakt med denne leverandøren. Med vennlig hilsen Justis- og beredskapsdepartementet Ad...
Hei Justis- og beredskapsdepartementet har ikke utarbeidet veiledninger, styringsdokumenter eller lignende om tolkningen av de nye reglene i GDPR. Dat...
Se mitt svar fra i dag og jeg kan opplyse om at det ikke jobbes "halvhjertet" her :-) Med vennlig hilsen Stephan Torp Seniorrådgiver Justis- og bered...
Hei.   Jeg viser til dine tre e-poster i går, 21. mars, om klage over manglende innsyn hos Oslo kommune.   Justis- og beredskapsdepartementet...
Kjære Justis- og beredskapsdepartementet, Klager på ignorert innsynhenvendelse til byrådet i Oslo, som har ikke blitt svart på eller sendt videre til...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?