Justis- og beredskapsdepartementet

En offentlig myndighet

38 henvendelser
Dette er en automatisk generert e-post. Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig. E-postm...
Dette er en automatisk generert e-post. Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig. E-postm...
Lovdata
Svar fra Justis- og beredskapsdepartementet til Gratis Rettskilder den .
Venter på svar.
Dette er en automatisk generert e-post. Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig. E-postm...
Dette er en automatisk generert e-post. Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig. E-postm...
Sak: 18/2999-3 Høring - forslag til regler om at Skatteetaten og Tolletaten kan bruke personopplysninger til å utvikle og teste it-system Dokument: Høy...
Sak: 18/137-69 Diverse innsyn 2018 Dokument: Om UNINETT Norid AS og offentleglova - orientering om at selskapet ikke lenger anser seg omfattet av loven...
JDs tilsyn med stønad
Svar fra Justis- og beredskapsdepartementet til rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
Se vedlagt dokument. Med hilsen Justis- og beredskapsdepartementet   rusinnsyn Deres ref. Vår ref. 18/2942 - MGH Dato 01.06.2018 Begjæring o...
Se vedlagte dokumenter. Med hilsen Justis- og beredskapsdepartementet Utlendingsdirektoratet Postboks 8108 Dep 0032 OSLO Deres ref. Vår ref. 18/2...
Utsettelse av nasjonale ID-kort
Klage sendt til Justis- og beredskapsdepartementet av Monica Stensrud den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Justis- og beredskapsdepartementet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Just...
Personalmappesaken hos JD
Svar fra Justis- og beredskapsdepartementet til Herman Langvik den .
Svært forsinket.
Se vedlagt dokument. Med hilsen Justis- og beredskapsdepartementet   Herman Langvik Deres ref. Vår ref. 18/2768 - JHE Dato 05.06.2018 Vedrør...
Vi viser til innsynsbegjæring med spørsmål om en sammenstilling av opplysninger i elektronisk journal om hvor mange dokumenter Tor Mikkel Wara har se...
Palantir hos JD
Svar fra Justis- og beredskapsdepartementet til Olivia Paulsen den .
Har ikke informasjonen.
Hei, Justis- og beredskapsdepartementet har ikke hatt noen kontakt med denne leverandøren. Med vennlig hilsen Justis- og beredskapsdepartementet Ad...
Tor Mikkel Waras korrespondanse om narkotika
Klage sendt til Justis- og beredskapsdepartementet av rusinnsyn den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Justis- og beredskapsdepartementet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Just...
Hei Justis- og beredskapsdepartementet har ikke utarbeidet veiledninger, styringsdokumenter eller lignende om tolkningen av de nye reglene i GDPR. Dat...
Se mitt svar fra i dag og jeg kan opplyse om at det ikke jobbes "halvhjertet" her :-) Med vennlig hilsen Stephan Torp Seniorrådgiver Justis- og bered...
Hei.   Jeg viser til dine tre e-poster i går, 21. mars, om klage over manglende innsyn hos Oslo kommune.   Justis- og beredskapsdepartementet...
Kjære Justis- og beredskapsdepartementet, Klager på ignorert innsynhenvendelse til byrådet i Oslo, som har ikke blitt svart på eller sendt videre til...
Kjære Justis- og beredskapsdepartementet, Klager på ignorert innsynhenvendelse til byrådet i Oslo, som har ikke blitt svart på eller sendt videre til...
Kjære Justis- og beredskapsdepartementet, I medhold av offentlighetsloven og med henvisning til Sivilombudsmannens ferske avgjørelse i sak 2017/3029...
Vi viser til henvendelsen nevnt ovenfor og oversender herved dokumentet/ene som er registrert i vårt arkiv.   Med vennlig hilsen Stephan Torp...
UNODC sitt besøk til Oslo
Svar fra Justis- og beredskapsdepartementet til rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
Sak: 17/7219-12 FNs kontor mot narkotika og kriminalitet (UNODC) - Besøk til Oslo 18122017-19122017 Dokument: Kopi av avtale med UNODC Dykkar krav om...
Hei.   Jeg viser til ditt krav om nærmere begrunnelse i forbindelse med at du fikk avslag på kravet om innsyn i dokumentene i sak 17/6922.   J...
Vårt saksnummer: 17/6962   Nærmere begrunnelse for avslag   Vi viser til din epost 5. desember med klage over avslag på innsyn i dokument 13/6...
Sak: 16/4206-2 Amnesty International - rapport om levekår for sexarbeidere i Norge Dokument: Anmodning om møte med Amnesty International Vi viser til...
Kjære Justis- og beredskapsdepartementet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Just...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?