Jevnaker kommune

En offentlig myndighet

2 henvendelser
Valgprotokoll 2019, Jevnaker kommune
Svar fra Jevnaker kommune til Hallvard Nygård den .
Delvis vellykket.
  Svar på spørsmål: 1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram? Manuelt 2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Jevnaker kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Tarjei Leer Salvesen Viser til henvendelse av 24.06.2019 – der det bes om innsyn i reglement for folkevalgte. Kan ikke se at henvendelsen er besvart...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?