Jevnaker kommune

En offentlig myndighet

1 henvendelse
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Jevnaker kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Vedlagt følger diverse reglementer for Jevnaker kommune enkeltvis.  Du finner også alt samlet i dokumentet som heter «sluttrapport».   [1]http://w...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?