Jernbaneverket

En offentlig myndighet

11 henvendelser
******* Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. ******** Dokumentet 201907999-2 Innsynskrav - Togavganger og ankomst mellom Drammen...
Signalfeil 2017 på Jærbanen
Klage sendt til Jernbaneverket av Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Innsynsarkivar, Jeg har ikke fått svar på min klage. Er henvendelsen mottatt? Hvilket saksnummer har jeg fått? Med vennlig hilsen, Hallvard...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?