Innovasjon Norge

En offentlig myndighet

5 henvendelser
Ansettelsen av Yvonne Fosser
Svar fra Innovasjon Norge til Mona Olsen den .
Venter på kategorisering.
Hei Mona,   Vedlagt følger tilbakemelding på innsynsbegjæringen nedenfor.   Vi har dels etterkommet og dels avslått innsynsbegjæringen, jf. of...
Alle som tjener over 700 tusen i Innovasjon Norge
Svar fra Innovasjon Norge til Marte Nilsen den .
Venter på kategorisering.
Hei Marte   Vedlagt ligger etterspurt oversikt over lønninger i Innovasjon Norge.   Merk at siden opprettelsen av Innovasjon Norge i 2004 har d...
Hei,   Vi viser til din innsynsbegjæring  datert 22.6.2018. Vedlagt følger de etterspurte dokumenter vi besitter.   Hilsen Mona Raa Ravndal...
Innsyn i ansettelsesprosess
Svar fra Innovasjon Norge til Ingeborg Johansen den .
Venter på kategorisering.
Hei,   Vi viser til din innsynsbegjæring  datert 23.6.2018. Vedlagt følger de etterspurte dokumenter vi besitter.   Vi gjør oppmerksom på at...
Hei Mimesbrønn, Her er lista vi lagde i Februar 2017. Viktig å lese rapporten ved siden av så du skjønner hva slags logikk som ligger til grunn for...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?