IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

En offentlig myndighet

2 henvendelser
Lønnsnivået i IMDi Venter på kategorisering.
Viser til innsynsbegjæring og midlertidig svar. Sammenstillingen du ba om er vedlagt. Med vennlig hilsen Anders Dahl Bakke Seniorrådgiver Digitaliser...
Du har fått oversendt all korrespondanse mellom IMDi og IOM i den forespurte perioden. Med vennlig hilsen Anders Dahl Bakke Seniorrådgiver Digitalise...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?