IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

En offentlig myndighet

2 henvendelser
Lønnsnivået i IMDi Delvis vellykket.
På grunn av ferieavvikling vil i ikke kunne gjøre utrekket du ber om innen fristen. Du vil motta det bestilte dokumentet innen midten av august. Med v...
Du har fått oversendt all korrespondanse mellom IMDi og IOM i den forespurte perioden. Med vennlig hilsen Anders Dahl Bakke Seniorrådgiver Digitalise...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?