Hordaland politidistrikt

En offentlig myndighet

3 henvendelser
NNPF-leder Christian Stoutland sin mulige rolleblanding
Oppfølging sendt til Hordaland politidistrikt av rusinnsyn den .
Svært forsinket.
Kjære Kristine Wigmostad Blikom, I forhold til innsynskravne som gjelder medlemmene i Norsk Narkotikapolitiforening tror jeg dere gjør saksbehandling...
Viser til anmodning om dokumentliste i varslingsak. Se vedlegg Meroffentlighet er vurdert. Avgjørelsen kan påklages til Hordaland politidistrikt inn...
Varslingssaken i Hordaland politidistrikt
Svar fra Hordaland politidistrikt til rusinnsyn den .
Svært forsinket.
Dette er ei automatisk stadfesting om at Vest politidistrikt har motteke e-posten din. Vi vil behandle den snarast mogeleg. Du kan også kontakte ditt l...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?