Holtålen kommune

En offentlig myndighet

2 henvendelser
Hei, Vi har dessverre ikke mottatt noe tidligere. Men hvis du kan skrive spesifikt hva du vil ha innsynsbegjæring i kan vi hjelpe deg. Mvh Christoffe...
Hei Se vedlagt pdf Med hilsen HOLTÅLEN KOMMUNE Katrine Ustad Konsulent Tlf. 476 07 362 Det gjøres oppmerksom om at e-post kan bli journalført...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?