Herøy kommune (Nordland)

En offentlig myndighet

1 henvendelse
Att. Tarjei Leer Salvesen. Det vises til e-post av 24.06.19 og vedlagt oversendes; 1. Reglement for godtgjørelse til folkevalgte (18/401) 2. Regleme...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?