Helsedirektoratet

En offentlig myndighet

40 henvendelser
Lønnsoversikt
Svar fra Helsedirektoratet til Sara Paulsen den .
Venter på kategorisering.
Hei, Vi viser til innsynsbegjæring av 18. juni 2019. Vedlagt ligger svar på din bestilling. Vennlig hilsen Hege R. Heitmann seniorrådgiver/arkivko...
Til Herman Langvik, Dokumentet 18/21472-2 Klage over innsyn etter Offentleglova - Mulig bruk av fullmaktsbestemmelsene i helseberedskapsloven for å a...
Hdirs møte med Actis, mai 2018
Svar fra Helsedirektoratet til rusinnsyn den .
Svært forsinket.
Takk for brevet. Vi sender det til behandling i rett avdeling. ¡¡ ¡¡ Helsedirektoratet Pb. 220 Sk©ªyen 0213 Oslo Tlf. 810 20 050 [1]www.h...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?