Helsedirektoratet

En offentlig myndighet

38 henvendelser
Lønninger i Helsedirektoratet
Svar fra Helsedirektoratet til Herman Langvik den .
Venter på svar.
Takk for brevet. Vi sender det til behandling i rett avdeling. ¡¡ ¡¡ Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Tlf. 810 20 050...
Hdirs møte med Actis, mai 2018
Klage sendt til Helsedirektoratet av rusinnsyn den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Helsedirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å be Helsedirektoratet om en uti...
Takk for brevet. Vi sender det til behandling i rett avdeling.   Ikke svar på denne e-posten. Henvendelser om innsyn kan rettes til [1][Helsedirekt...
Hei Helsedirektoratet har ikke en oversikt/ oppstilling over midler som er krevd tilbake fra organisasjoner som mottar tilskudd til drift over ordninge...
Helsedirektoratets tilsyn med tilskuddsordningene
Svar fra Helsedirektoratet til rusinnsyn den .
Svært forsinket.
Takk for brevet. Vi sender det til behandling i rett avdeling.     Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Tlf. 810 20 050 [...
Blå Kors om ES
Svar fra Helsedirektoratet til rusinnsyn den .
Vellykket.
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -15/11142-1 i sak mottatt 11.05.2018 09:08:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er...
Urimelig sverting av ES
Svar fra Helsedirektoratet til rusinnsyn den .
Vellykket.
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -17/12716-2 i sak mottatt 11.05.2018 09:07:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -14/10648-22 i sak mottatt 08.05.2018 11:00:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er...
Actis sin stønad for 2018
Svar fra Helsedirektoratet til rusinnsyn den .
Vellykket.
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -14/10645-20 i sak mottatt 08.05.2018 12:18:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -18/8642-3 i sak mottatt 08.05.2018 11:10:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er v...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -18/997-11 i sak mottatt 08.05.2018 11:05:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er v...
Til: Geir Eliassen Vi viser til deres innsynskrav datert søndag 18. februar 2018 hvor du ber om innsyn i kalenderoppføringer i kalenderen til helsedir...
Medisinsk cannabis hos Helsedirektoratet
Svar fra Helsedirektoratet til rusinnsyn den .
Vellykket.
Rusinnsyn, Av ulike grunner har vi ikke klart å gi dere svar innen gjeldende frister. Vi beklager dette. Det gis delvis innsyn i avgjørelsene på søk...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -15/3375-112 i sak mottatt 22.01.2018 08:58:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -17/11831-2 i sak mottatt 22.01.2018 08:59:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er...
Actis Oslo og Akershus sin kampanje mot hasj
Svar fra Helsedirektoratet til rusinnsyn den .
Vellykket.
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -15/12660-14 i sak mottatt 02.01.2018 14:56:11. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -14/3491-25 i sak mottatt 02.01.2018 14:54:41. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er...
RIO Usynlig
Svar fra Helsedirektoratet til rusinnsyn den .
Vellykket.
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -17/34114-1 i sak mottatt 02.01.2018 14:53:58. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -15/12575-14 i sak mottatt 02.01.2018 14:52:53. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -14/10681-21 i sak mottatt 02.01.2018 14:52:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -14/10648-19 i sak mottatt 02.01.2018 14:50:29. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -10/5707-43 i sak mottatt 02.01.2018 14:49:28. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er...
Retrettens revisjonsberetning for 2016
Svar fra Helsedirektoratet til rusinnsyn den .
Vellykket.
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -14/3126-29 i sak mottatt 02.01.2018 14:55:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -15/12920-18 i sak mottatt 02.01.2018 14:51:22. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Begjær innsyn i -14/2210-28 i sak mottatt 02.01.2018 14:43:22. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?