Helse Sør-Øst RHF, Hamar

En offentlig myndighet

4 henvendelser
Avgangen til Thomas Bagley
Svar fra Helse Sør-Øst RHF, Hamar til Geir Eliassen den .
Svært forsinket.
Hei, har forsøkt å benytte opprinnelige-postadresse, men får feilmelding. Mvh Maria Olsen
Ledelsen i HSØ sin korrespondanse
Svar fra Helse Sør-Øst RHF, Hamar til Geir Eliassen den .
Svært forsinket.
Vedlagt følger brev vedrørende innsyn utenlandske IT arbeidere.   Med vennlig hilsen Maria Olsen sekretær arkiv   [1]Beskrivelse: logo-sor-...
Det vises til innsynsbegjæring av 3.6.32017 hvor det bes er om innsyn i alle saksdokumenter som foreligger i forbindelse med tematikken i saken som e...
Det vises til din e-post av 24.05.17 der det bestrides at Helse Sør-Øst RHF har utlevert de dokumenter som er omfattet av din innsynsbegjæring.  ...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?