Helse Sør-Øst RHF, Hamar

En offentlig myndighet

5 henvendelser
Innsyn dokumenter relatert til Steinar Marthinsens avgang
Svar fra Helse Sør-Øst RHF, Hamar til Sindre Sindresen den .
Venter på kategorisering.
Vedlagt er korrespondanse og informasjon knyttet til Steinar Marthinsens oppsigelse i Helse Sør-Øst RHF. • Kopi av Steinar Marthinsens oppsigelse date...
Avgangen til Thomas Bagley
Svar fra Helse Sør-Øst RHF, Hamar til Geir Eliassen den .
Svært forsinket.
Se vedlagte dokumentasjon.   Med vennlig hilsen Maria Olsen sekretær arkiv   [1]Beskrivelse: logo-sor-ost Helse Sør-Øst RHF PB 404, 230...
Hei Ettersender vedlegg: Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 3. juli 2017 Med hilsen Helse Sør-Øst RHF Dokumentsenteret -----Opprinnelig...
Ledelsen i HSØ sin korrespondanse
Svar fra Helse Sør-Øst RHF, Hamar til Geir Eliassen den .
Svært forsinket.
Vedlagt følger brev vedrørende innsyn utenlandske IT arbeidere.   Med vennlig hilsen Maria Olsen sekretær arkiv   [1]Beskrivelse: logo-sor-...
Det vises til innsynsbegjæring av 3.6.32017 hvor det bes er om innsyn i alle saksdokumenter som foreligger i forbindelse med tematikken i saken som e...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?