Helse Sør-Øst RHF, Hamar

En offentlig myndighet

9 henvendelser
Helse Sør-Øst RHF viser til innsynsbegjæringen. Vedlagt dokumentoversikt. Med vennlig hilsen Helse Sør-Øst RHF Postboks 404, 2303 Hamar - Besøksadr...
Vedlagt er korrespondanse og informasjon knyttet til Steinar Marthinsens oppsigelse i Helse Sør-Øst RHF. • Kopi av Steinar Marthinsens oppsigelse date...
Lederlønninger i Helse Sør-Øst
Klage sendt til Helse Sør-Øst RHF, Hamar av Geir Eliassen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Helse Sør-Øst RHF, Hamar, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Helse Sør-Øst...
HSØs etterlevelse av personvernforordningen
Klage sendt til Helse Sør-Øst RHF, Hamar av Monica Stensrud den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Helse Sør-Øst RHF, Hamar, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Helse Sør-Øst...
Datainnbrudd i Helse Sør-Øst og pasientjournaler på avveie
Klage sendt til Helse Sør-Øst RHF, Hamar av Mona Olsen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Helse Sør-Øst RHF, Hamar, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Helse Sør-Øst...
Ledelsen i HSØ sin korrespondanse
Svar fra Helse Sør-Øst RHF, Hamar til Geir Eliassen den .
Delvis vellykket.
Det vises til innsynsbegjæring av 12. juni 2017 der det bes om å få utlevert:   «-brev, epost og referater til og fra juridisk direktør i HSØ i f...
Hei Ettersender vedlegg: Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 3. juli 2017 Med hilsen Helse Sør-Øst RHF Dokumentsenteret -----Opprinnelig...
Avgangen til Thomas Bagley
Svar fra Helse Sør-Øst RHF, Hamar til Geir Eliassen den .
Delvis vellykket.
Se vedlagte dokumentasjon.   Med vennlig hilsen Maria Olsen sekretær arkiv   [1]Beskrivelse: logo-sor-ost Helse Sør-Øst RHF PB 404, 230...
Det vises til innsynsbegjæring av 3.6.32017 hvor det bes er om innsyn i alle saksdokumenter som foreligger i forbindelse med tematikken i saken som e...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?