Helse- og omsorgsdepartementet

En offentlig myndighet

27 henvendelser
Sak: 18/2418-14 Personvernforordningen og etatene Dokument: Ny personopplysningslov, EUs personvernforordning (GDPR) og endringer i helselovene - Statu...
Ber HOD følge opp innsynssak med SSHF
Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet til rusinnsyn den .
Venter på kategorisering.
Se vedlagte dokumenter   Rusinnsyn Deres ref Vår ref Dato 18/2454-3 18. juli 2018 Innsyn etter Offentleglova - SSHF Helse- og omsorgsdeparteme...
Sak: 18/2956-1 Spørsmål nr 1953 til skriftlig besvarelse - Vil statsråden sørge for at Helsetilsynet følger opp saken om svindelpredikantene som har bl...
Ber HOD følge opp innsynsklage med HSØ
Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet til Monica Stensrud den .
Venter på kategorisering.
Se vedlagte dokumenter   Monica Stensrud Deres ref Vår ref Dato 18/2418-18 12. juli 2018 Svar på klage på avslag om innsyn Helse- og omsorgsde...
Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.   Helse- og omsorgsdeparte...
Bent Høies utvalg for rusreform
Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet til rusinnsyn den .
Venter på kategorisering.
Sak: 18/665-32 Rusreform - NOU Dokument: Rusreformutvalget Deres bestilling av innsyn i dokument 32 i sak 18/665 er innvilget. Dokumentet følger ved...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?