Harstad kommune

En offentlig myndighet

2 henvendelser
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Harstad kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Venter på kategorisering.
Hei Det vises til innsynsbegjæring. Vedlagt oversendes reglementet for politiske styringsorganer i Harstad kommune for perioden 2015-2019. Med hilse...
Her er siste e-post. Med hilsen Postmottak v/Sylvia Fagerland -----Opprinnelig melding----- Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1307...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?