Grimstad kommune

En offentlig myndighet

1 henvendelse
Hei Beklager sent svar. Grimstad kommune er medeier i IKT Agder. IKT Agder besørger IKT investeringer på vegne av sine eierkommuner. Det er derfor IK...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?