Gamvik kommune

En offentlig myndighet

2 henvendelser
Postjournal for 2008 - 2018, Gamvik
Svar fra Gamvik kommune til Hallvard Nygård den .
Svært forsinket.
Hei. Deres klage på manglede svar på forespørsel om innsyn er mottatt, og videresendt/registrert til Konst.Rådmann Bengt Ole Ekrem for besvarelse....
Begjæring om innsyn i kontrakt for kjøp av sak-/arkivsystem
Oppfølging sendt til Gamvik kommune av Allvis den .
Svært forsinket.
Kjære Gamvik kommune, jeg ber om et endelig svar på innsynsbegjæringen i løpet av 16.10.2017. Dersom jeg ikke får endelig svar i løpet av dagen, vil...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?