Fylkesmannen i Østfold

En offentlig myndighet

7 henvendelser
Fylkesmannen bekrefter å ha mottatt din e-post 9. juli 2018 hvor du trekker klagen etter offentleglova. Saken anses dermed avsluttet uten klagebehandli...
Vedlagt oversendes e-post av 10. juni 2018 med vedlegg fra Arne Larsen hvor han etterlyser svar fra Fredrikstad kommune på krav om innsyn som han fre...
Hei   Vi viser til kommunens brev av 23.12.16 i klagesak etter offentleglova (deres ref. 2016/19481-5-231038/2016-ANSI).   Vi registrerer at k...
Klage -dokumenter om tomt til moske
Svar fra Fylkesmannen i Østfold til Arne Larsen den .
Avslått
Hei! Vedlagt følger vårt vedtak av 22.02.17. mvh Anne Danielsen Haugland seniorrådgiver Fylkesmannen i Østfold, juridisk avdeling Arne Larsen...
Att: Frode Samuelsen Vedlagt oversendes e-post av 09.05.16 fra Arne Larsen hvor han klager over kommunens avslag av 28.04.16 på krav om innsyn i lei...
Innsyn i sak 2016/988
Svar fra Fylkesmannen i Østfold til Thomas Kristiansen den .
Delvis vellykket.
  Statens vegvesen Rambøll Norge AS - Fredrikstad Postboks 383 1601 FREDRIKSTAD Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Dere...
sak 2016/988
Svar fra Fylkesmannen i Østfold til Thomas Kristiansen den .
Vellykket.
Vennlig hilsen Lotte Thompson overingeniør miljøvernavdelingen Telefon: 69 24 71 11 [1]www.fylkesmannen.no/ostfold Vi gjør oppmerksom på at...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?