Fylkesmannen i Oslo og Akershus

En offentlig myndighet

25 henvendelser
Fylkesmannens vedtak i klagesak om avvisning av klage - Oslo kommune - Ruseløkka skole - innsyn i korrespondanse vedrørende riving og nybygg av skole...
Klage på manglende behandling av innsynskrav hos Ruter AS
Henvendelse til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, gjort av B. Waldron. Merknad av B. Waldron den .
Avslått
Kopi av korrespondanse med førsteinstansen (Ruter AS) finnes her: https://www.mimesbronn.no/request/ruterbillett_app Kopi av inspill sent til klagein...
Din henvendelse er mottatt og vil bli videreformidlet til rett avdeling eller saksbehandler. Hvis du ikke har oppgitt fullt navn eller adresse, må du...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?