Fylkesmannen i Oslo og Akershus

En offentlig myndighet

6 henvendelser
  Juridisk avdeling Ås kommune Postboks 195 1431 Ås Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 [Fylkesmannen i Oslo og A...
Klage på manglende behandling av innsynskrav hos Ruter AS
Henvendelse til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, gjort av B. Waldron. Merknad av B. Waldron den .
Avslått
Kopi av korrespondanse med førsteinstansen (Ruter AS) finnes her: https://www.mimesbronn.no/request/ruterbillett_app Kopi av inspill sent til klagein...
Din henvendelse er mottatt og vil bli videreformidlet til rett avdeling eller saksbehandler. Hvis du ikke har oppgitt fullt navn eller adresse, må du...
Brannvesenet på Romerike
Svar fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til Bjørn den .
Venter på kategorisering.
  Viser til mottatt innsynskrav:   Fra: Bjørn [[1]mailto:[Innsyns-e-postadresse #198]] Sendt: 24. september 2016 17:32 Til: Postmottak Oslo og...
Postjournal
Svar fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til Jan den .
Delvis vellykket.
Hei Vedlagt oversendes postjournal for 01.02.2010 - 07.02.2010. Vennlig hilsen Bjørg Sletten seksjonssjef arkiv, administrasjonsavdelingen Fylkesma...
Arkivrutiner
Svar fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til Jan den .
Vellykket.
Hei Etter forespørsel oversendes våre rutiner for saksbehandling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vennlig hilsen Bjørg Sletten seksjonssjef arkiv...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?