Fylkesmannen i Nordland

En offentlig myndighet

7 henvendelser
  Rapportering miljøovervåkning Evenes 2018-2019: Rapportering miljøovervåkning Evenes 2018-2019.PDF image001: image001.PDF Rapport miljøovervåkni...
Og her er et til Fylkesmannen i Nordland [Fylkesmannen i Nordland henvendelses-e-postadresse] 11. mai 2019 Klage på Dispensasjon for skremming av sa...
  Dispensasjon for skremming av sangsvaner i Nautå naturreservat i tilknytning til Evenes (Harstad/Narvik) lufthavn, Evenes. 2019: Dispensasjon for...
Uteblitt svar på klage til Alstahaug kommune
Oppfølging sendt til Fylkesmannen i Nordland av Bård Magnus Fauske den .
Vellykket.
Kjære Sande, Tor Takk for svar og oppfordring til Alstahaug kommune om å behandle klagesaken. Med vennlig hilsen, Bård Magnus Fauske
Vedlagt sammenstilling av dokumentene i saken. Med hilsen Michael Baumann arkivleder Fylkesmannen i Nordland -----Opprinnelig melding----- Fra: Reo...
Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet ( Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes ------------...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?