Fylkesmannen i Nordland

En offentlig myndighet

7 henvendelser
  Rapportering miljøovervåkning Evenes 2018-2019: Rapportering miljøovervåkning Evenes 2018-2019.PDF image001: image001.PDF Rapport miljøovervåkni...
Og her er et til Fylkesmannen i Nordland [Fylkesmannen i Nordland henvendelses-e-postadresse] 11. mai 2019 Klage på Dispensasjon for skremming av sa...
  Dispensasjon for skremming av sangsvaner i Nautå naturreservat i tilknytning til Evenes (Harstad/Narvik) lufthavn, Evenes. 2019: Dispensasjon for...
Vi kan ikke finne de etterspurte dokumentene. Informasjonen det vises til er hentet fra journalen til Forsvarsbygg. Dokumentene kan bestilles på eInnsy...
Uteblitt svar på klage til Alstahaug kommune
Oppfølging sendt til Fylkesmannen i Nordland av Bård Magnus Fauske den .
Vellykket.
Kjære Sande, Tor Takk for svar og oppfordring til Alstahaug kommune om å behandle klagesaken. Med vennlig hilsen, Bård Magnus Fauske
Vedlagt sammenstilling av dokumentene i saken. Med hilsen Michael Baumann arkivleder Fylkesmannen i Nordland -----Opprinnelig melding----- Fra: Reo...
Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet ( Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes ------------...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?