Fylkesmannen i Finnmark

En offentlig myndighet

3 henvendelser
Lederlønninger i Finnmark
Svar fra Fylkesmannen i Finnmark til Monica Stensrud den .
Venter på kategorisering.
Hei,   I henhold til offentleglova § 9 gis du innsyn i sammenstillingene du ber om:   – Lønnsøkninger fylkesmannen har hatt i løpet av sine an...
Vedlagt følger brev fra Fylkesmannen i Finnmark.   Med vennlig hilsen   Heidi Pedersen rådgiver, juridisk seksjon Justis- og samfunnsavdeli...
Klage på manglende behandling av innsynskrav hos Vadsø kommune
Svar fra Fylkesmannen i Finnmark til J. Dahl den .
Venter på kategorisering.
Vedlagt følger brev fra Fylkesmannen i Finnmark til Vadsø kommune i forbindelse med sak om klage på innsyn. Brevet sendes også per post til kommunen....

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?