Fredrikstad kommune

En offentlig myndighet

26 henvendelser

(page 2)

Hundepark
Klargjøring sendt til Fredrikstad kommune av Arne Larsen den .
Delvis vellykket.
Kjære Sælid Lasse Brevik, Takk for informasjon. Da følger jeg opp ved leilighet. Med vennlig hilsen, Arne Larsen

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?