Fredrikstad kommune

En offentlig myndighet

30 henvendelser
God dag! Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet...
God dag! Fredrikstad kommune har mottatt henvendelsen din. Den vil bli journalført og sendt videre til saksbehandler som vil svare deg så snart som...
Postjournal for 2008 - 2014, Fredrikstad
Henvendelse til Fredrikstad kommune, gjort av Hallvard Nygård. Merknad av Hallvard Nygård den .
Avslått
Da er alle dokumentene på plass. Siste status er at saken er sendt til Sivilombudsmannen.

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?