Fredrikstad kommune

En offentlig myndighet

30 henvendelser
Bistandsprosjekter i Fredrikstad kommune
Svar fra Fredrikstad kommune til Arne Larsen den .
Venter på kategorisering.
Vår ref 2019/12796 Vennlig hilsen Mona Irene Wennsten | økonomikonsulent e-post: [epostadresse] Arne Larsen Deres referanse Vår referanse 2019/1...
Vår ref 2019/12474 Vennlig hilsen Mona Irene Wennsten | økonomikonsulent e-post: [epostadresse] Mimesbronn v/Arne Larsen Arne Larsen Deres refera...
Søknader til innovasjonsfondet
Svar fra Fredrikstad kommune til Arne Larsen den .
Venter på kategorisering.
Vår ref 2019/5028 Vennlig hilsen Torild Marie Nilsen | innovasjonskoordinator e-post: [epostadresse] Mimesbronn Arne Larsen Deres referanse Vår...
Databaseskjema for sak- og arkivsystem
Henvendelse til Fredrikstad kommune, gjort av Hallvard Nygård. Merknad av Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Saken er oversendt Fylkesmannen for klagebehandling.

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?