Fredrikstad kommune

En offentlig myndighet

26 henvendelser
Databaseskjema for sak- og arkivsystem
Henvendelse til Fredrikstad kommune, gjort av Hallvard Nygård. Merknad av Hallvard Nygård den .
Venter på behandling av klage.
Saken er oversendt Fylkesmannen for klagebehandling.

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?