Forsvarsdepartementet

En offentlig myndighet

19 henvendelser
Trykking og distribusjon av Plakaten på veggen?
Oppfølging sendt til Forsvarsdepartementet av P. Reinholdtsen den .
Delvis vellykket.
Deres ref. 2018/1577-3. Kjære Forsvarsdepartementet, Tusen takk for svaret og PDF med plakaten. Jeg fryktet mine henvendelser var gått tapt etter a...
Hei, Det vises til innsynsbegjæring av 5.6.17 i korrespondanse med Riksrevisjonen som omhandler FDs ringpermer med innsynskrav. Det eksisterer ikke no...
Dear Mr. Dehaye,   The Norwegian Ministry of Defence holds no documents linked to your request. The ministry is not directly involved in any of th...
Per your request, here is the e-mail exchange between the Army and NATO-TV. Should you have any further questions about this matter, please contact Bre...
FFI-project 1368
Henvendelse til Forsvarsdepartementet, gjort av Paul-Olivier Dehaye. Merknad av Paul-Olivier Dehaye den .
Vellykket.
This is a note for myself, or any other researcher who might come across this response. It includes interesting references to (at least) the following...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?