Forsvarsbygg

En offentlig myndighet

5 henvendelser
+------------------------------------------------------------------------+ | Forsvarsdepartementet | | Vår ref:      2019/1357 - 2 | | Dato:        ...
Ramsarområdene rundt Evenes flystasjon
Svar fra Forsvarsbygg til Reomontoralius den .
Vellykket.
Viser til innsynskrav til følgende dokumenter:   Saksnr: 2013/2624  Dok nr. Sak: Konsekvenser for verneområder ved utbygging av framskutt base på...
Hei Beklager at vedleggene ikke kom med. Her er de etterspurte dokumentene. Med vennlig hilsen Beate Ingebrigtsen Senior kommunikasjonsrådgiver...
Lønnsnivået i Forsvarsbygg
Oppfølging sendt til Forsvarsbygg av Monica Stensrud den .
Vellykket.
Kjære Jørgensen, Randi, Tusen takk og god sommer. Med vennlig hilsen, Monica Stensrud
Hei,   Vi viser til innsynsbegjæring mottatt 19.2.18 om innsyn i direktør Svein Thorbjørn Thoresens arbeidsavtale og alle kalenderoppføringer i Th...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?