Førde kommune

En offentlig myndighet

3 henvendelser
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Førde kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei Vedlagt følgjer same dokument som i lenka. Med vennleg helsing Konstituert rådmann --------------------------------------------------------- F...
Lønnsnivået i Førde kommune
Svar fra Førde kommune til Monica Stensrud den .
Delvis vellykket.
Hei Ved ein feil sendte vi svar på innsynskravet ditt utan at det i brevet vart gitt informasjon om klagerett. Sender med dette over oppdatert vers...
Leiarlønningar i Førde kommune
Henvendelse til Førde kommune, gjort av Andrine Paulsen. Merknad av Andrine Paulsen den .
Rapportert til admininstrator
Ja, postmottak@forde.kommune.no - har sjekket nå.

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?