Finanstilsynet

En offentlig myndighet

11 henvendelser
Hei Gudrun Melvik, Det vises til innsynsforespørsel datert 18. februar 2018. Spørsmålet om innsyn i kalenderopplysninger er prinsipielt. Sivilombudsm...
Innsyn i sak 2017/11800
Svar fra Finanstilsynet til Roy Michelsen den .
Avslått
Hei, Dette er interne saksbehandlingsdokumenter som er unntatt offentlig innsyn etter offvl. § 14 første ledd, og det er heller ikke aktuelt å gi delv...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?