Finanstilsynet

En offentlig myndighet

11 henvendelser
Vi viser til din innsynsbegjæring i dokument 18/2872-2: Nasjonale PEP lister. Vedlagt følger ønsket dokument. Med vennlig hilsen FINANSTILSYNET THE F...
Vi viser til din innsynsbegjæring i dokument 18/2872-2: Nasjonale PEP lister. Vedlagt følger ønsket dokument. Med vennlig hilsen FINANSTILSYNET THE F...
Innsyn av journalføring i sak 17/10693-3
Svar fra Finanstilsynet til Sylvia den .
Delvis vellykket.
Se vedlagte saksdokumenter. Please see attached documents.   FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY   Revierstredet...
Lønnsnivået i Finanstilsynet
Svar fra Finanstilsynet til Monica Stensrud den .
Venter på kategorisering.
Monica Stensrud, Vedlagt er informasjonen du har bedt om innsyn i: 1. Lønnsøkninger toppsjefen har hatt siden tiltredelse: Morten Baltzersen: 15.08.2...
Innsyn i sak 2017/9694
Svar fra Finanstilsynet til Roy Michelsen den .
Venter på kategorisering.
Denne e-posten er sendt på vegne av Finansdepartementet.  Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk  [epostadresse] dersom du har behov fo...
Innsyn i kommunikasjon med Kameo
Svar fra Finanstilsynet til Espen Nilsen den .
Venter på kategorisering.
Vi viser til din innsynsbegjæring i dokument 16/10715-12: Vedr. sak. Vedlagt følger offentlig (sladdet) versjon av det ønskede dokumentet. Sladdingen e...
Hei Gudrun Melvik, Det vises til innsynsforespørsel datert 18. februar 2018. Spørsmålet om innsyn i kalenderopplysninger er prinsipielt. Sivilombudsm...
Innsyn i sak 2017/11800
Svar fra Finanstilsynet til Roy Michelsen den .
Avslått
Hei, Dette er interne saksbehandlingsdokumenter som er unntatt offentlig innsyn etter offvl. § 14 første ledd, og det er heller ikke aktuelt å gi delv...
P. Reinholdsen,   Rundskrivene er ajour pr 2016. Pressemeldingene er ajour pr 2014.   Med hilsen FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY...
Kjære Innsyn Meldinger, Tusen takk for rask behandling. Veldig fornøyd med svaret. Med vennlig hilsen, P. Reinholdtsen
Vi viser til din innsynsbegjæring i dokument 13/11965-4: Betalingstenester i grenseland mellom bitcoin og norske kroner. Vedlagt følger ønsket dokument...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?