Finansdepartementet

En offentlig myndighet

11 henvendelser
Innsynsbegjæringen gjelder "alle reiseregninger for 2014 og 2015 der kostnadene ifm overnatting har gått ut over statens reiseregulativ" og "både reise...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?