Finansdepartementet

En offentlig myndighet

11 henvendelser
Lønninger i Finansdepartementet
Svar fra Finansdepartementet til Herman Langvik den .
Venter på kategorisering.
Sak: 18/2612-1 Innsyn i lønnsdata Dokument: Innsyn i lønnsdata Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 1 i sak 18/2612, registrert inn hos o...
Ber departementet følge opp innsynssak med Skattedirektoratet
Svar fra Finansdepartementet til Herman Langvik den .
Venter på kategorisering.
Denne e-posten er sendt på vegne av Finansdepartementet.  Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk  [Finansdepartementet henvendelses-e-p...
Denne e-posten er sendt på vegne av Finansdepartementet.  Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk  [Finansdepartementet henvendelses-e-p...
Vi viser til tidligere kommunikasjon om saken. Vi viser også til Justisdepartementets høring av 4.7.2018 om endringer i Offentleglova om innsyn i kalen...
Ber dere følge opp innsynssak med Skatteetaten
Svar fra Finansdepartementet til Mona Olsen den .
Svært forsinket.
Viser til din henvendelse av 15. juni 2018 om innsyn i dokumenter hos Skatteetaten.   Ifølge Skattedirektoratet har direktoratet per 27. juni 2018...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?