Finansdepartementet

En offentlig myndighet

11 henvendelser
Denne e-posten er sendt på vegne av Finansdepartementet.  Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk  [Finansdepartementet henvendelses-e-p...
Lønninger i Finansdepartementet
Svar fra Finansdepartementet til Herman Langvik den .
Vellykket.
Sak: 18/2612-1 Innsyn i lønnsdata Dokument: Innsyn i lønnsdata Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 1 i sak 18/2612, registrert inn hos o...
På finansdepartementets nettsider foreligger brev av 21. november 2017, 29. november 2017, 23. januar 2018 og 8. februar 2018 fra Finansdepartementet...
Denne e-posten er sendt på vegne av Finansdepartementet.  Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk  [Finansdepartementet henvendelses-e-p...
Vi viser til tidligere kommunikasjon om saken. Vi viser også til Justisdepartementets høring av 4.7.2018 om endringer i Offentleglova om innsyn i kalen...
Ber dere følge opp innsynssak med Skatteetaten
Svar fra Finansdepartementet til Mona Olsen den .
Svært forsinket.
Viser til din henvendelse av 15. juni 2018 om innsyn i dokumenter hos Skatteetaten.   Ifølge Skattedirektoratet har direktoratet per 27. juni 2018...
Støtte for norsk språk i Betalingstjenestedirektivet?
Henvendelse til Finansdepartementet, gjort av P. Reinholdtsen. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Delvis vellykket.
Svaret fra Finanstilsynet er altså at det ikke er planlagt noen krav til at bankene støtter norsk språk når PSD2 skal implementeres i norsk rett. Sva...
Hei, Lenken er: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/svar-pa-kontroll--og-konstitusjonskomiteens-brev-av-22.11.2017/id2580371/ Så vidt Dokumentasjo...
Island - stabiliseringsprogram
Svar fra Finansdepartementet til B. Waldron den .
Delvis vellykket.
Denne e-posten er sendt på vegne av Finansdepartementet.  Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk  [Finansdepartementet henvendelses-e-p...
Henvendelse handel med digital valuta
Svar fra Finansdepartementet til E Lund den .
Venter på kategorisering.
Hei De 7 første journalpostene i saken ble på et tidspunkt flyttet fra forrige arkivdatabase til nåværende base, og er dermed ikke kommet med når vi h...
Innsynsbegjæringen gjelder "alle reiseregninger for 2014 og 2015 der kostnadene ifm overnatting har gått ut over statens reiseregulativ" og "både reise...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?