Finansdepartementet

En offentlig myndighet

6 henvendelser
Finansminister Siv Jensen sin kalender hittil i 2018
Henvendelse sendt til Finansdepartementet av Olivia Paulsen den .
Forsinket.
Kjære Finansdepartementet, I medhold av offentlighetsloven og med henvisning til Sivilombudsmannens ferske avgjørelse i sak 2017/3029 ber jeg om inns...
Hei, Lenken er: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/svar-pa-kontroll--og-konstitusjonskomiteens-brev-av-22.11.2017/id2580371/ Så vidt Dokumentasjo...
Finansdepartementets korrespondanse knyttet til kontroversen i SSB
Oppfølging sendt til Finansdepartementet av Geir Eliassen den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Postmottak Finansdepartementet, Dvs. klagen skal ikke oversendes Kongen i statsråd, men jeg ber alså om at den behandles en gang til. Det må fo...
Island - stabiliseringsprogram
Svar fra Finansdepartementet til B. Waldron den .
Delvis vellykket.
Denne e-posten er sendt på vegne av Finansdepartementet.  Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk  [Finansdepartementet henvendelses-e-p...
Henvendelse handel med digital valuta
Svar fra Finansdepartementet til E Lund den .
Venter på kategorisering.
Hei De 7 første journalpostene i saken ble på et tidspunkt flyttet fra forrige arkivdatabase til nåværende base, og er dermed ikke kommet med når vi h...
Innsynsbegjæringen gjelder "alle reiseregninger for 2014 og 2015 der kostnadene ifm overnatting har gått ut over statens reiseregulativ" og "både reise...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?