Evenes kommune

En offentlig myndighet

2 henvendelser
Valgprotokoll 2019, Evenes kommune
Henvendelse til Evenes kommune, gjort av Hallvard Nygård. Merknad av Hallvard Nygård den .
Trukket tilbake av henvenderen
Har fått protovoll via epost direkte til rådmannen. Tilgjengelig via https://hnygard.github.io/valgprotokoller/Kommunestyrevalget%202019/Evenes-manuall...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Evenes kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
[1]https://www.evenes.kommune.no/selvbetjening/dokumentarkiv/vedtekter-og-reglement/363-folkevalgtes-arbeidsvilkar-reglement/file.html     [2]htt...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?