Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjeneste

En offentlig myndighet, også kalt EOS-utvalget

1 henvendelse
Saken fikk litt pressedekning på nettavisen digi.no, se https://www.digi.no/artikler/eos-utvalget-sendte-persondata-til-google-tar-selvkritikk-og-fjern...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?