Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

En offentlig myndighet

29 henvendelser
Korrupsjon i Kristelig Folkeparti Venter på kategorisering.
Klage på avslag om innsyn i dokumenter i sak 1700775   Det vises til klage på avslag om innsyn i 25 dokumenter knyttet til sak 1700775 av 07.07.20...
Hei,   Denne er oversendt til Utenriksdepartementet 25.06.2018. Du må derfor kontakte dem for statusoppdateringer.     Med vennlig hilsen...
Organisasjoner som har måttet stønad fra Norad i 2018
Oppfølging sendt til Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad av Bistandsinnsyn den .
Venter på behandling av klage.
Kjære NORAD-Post-Innsyn, Hva er status i denne saken? Er det mulig å få et tidsestimat? Med vennlig hilsen, Bistandsinnsyn
Kjære NORAD-Post-Innsyn, Hva er status i denne saken? Med vennlig hilsen, Bistandsinnsyn

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?